Ukategorisert

En stor del av befolkningen er for heldagsskole

Av stortingspartiene er det først og fremst SV som har markert seg som tilhenger av det som defineres som heldagsskole.

Heldagsskole betyr at det offentlige overtar en større del av barneomsorgen i et land allerede med sterke reguleringer for skole og barnehage.

Ifølge en undersøkelse Ipsos har utført for Dagbladet, ønsker 42 prosent av de spurte heldagsskole. Like mange ønsker at dagens timeplan med lekser skal videreføres.

Det er naturlig at heldagsskole er omdiskutert blant liberalister. Norge bruker mye skattefinansierte penger i denne sektoren. Heldagsskole vil gjøre utgiftene større, uten at gevinsten er sikret.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer