Ukategorisert

Er Tor Mikkel Wara for kniv i hanskerommet?

Er liberalisten Tor Mikkel Wara for at bilister kan ha kniv i hanskerommet i bilen? Ja, forhåpentligvis!

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF, har stilt justis-, beredskaps- og innvandringsministeren, et skriftlig spørsmål i forbindelse med en dom i Kristiansand tingrett.

En mann ble ilagt en bot på 9600 kroner for å ha oppbevart en kniv i hanskerommet i bilen, en sak blant annet Nettavisen omtalte. I Norge kan ikke borgerne bære skytevåpen og kniver i alle anledninger, men oppbevaring av kniv i et hanskerom i bilen bør ikke defineres som «bæring».

Kjell Ingolf Ropstad spør om statsråden, altså Tor Mikkel Wara, mener det er behov for endring, eller er han enig i praktiseringen av dagens lovverk?

Det finnes gode argument for å ha kniv i bilen, for eksempel ved påkjørsel av dyr.

Tor Mikkel Wara har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet fra KrF-representanten.

Mest lest

Arrangementer