Notiser

Regjeringen foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap

–Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske. Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til flere land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, ifølge Regjeringen.no.

Norge har hatt et prinsipp om ett statsborgerskap siden vår første statsborgerlov av 1888.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
3 years ago

[…] Regjeringen foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap – januar 2019 1.januar 2019 får Norge en ny fylkesmannsstruktur. Da vil embetene ta i bruk navnet til fylkene som opprettes 1. januar 2020, ifølge Regjeringen.no. Selv om det er bråk om fylkessammenslåi. […]

Roald Ribe
3 years ago

Hyggelig å se at regjeringen går inn for det som Liberalistene har fremmet siden partiets oppstart, i partiprogrammets punkt 10.5
https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/#_Toc418542458

Fra arkivet