Ukategorisert

Vil vite hvor mye skattenivået øker

Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Finanskomiteen, ønsker svar fra finansminister Siv Jensen (FrP).

Asheim spør finansministeren om hvor mye det generelle skattenivået må øke årlig ved en arbeidstidsreduksjon fra 7,5 til 6 timers arbeidsdag for å opprettholde balansen i statens inntekter og utgifter frem mot 2050?

Asheim og Jensen er i stor grad enige på dette politikkområdet, men deler av fagbevegelsen har tatt til ordet for at en generell forkorting av arbeidstiden fra 7,5 time til 6 timer, ved at man over en gitt tidsperiode delvis tar ut lønnsøkninger i redusert arbeidstid.

Finansminister Siv Jensen har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet fra Høyre-representanten, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer