Ukategorisert

Petter Eide følger opp med viktig spørsmål

Liberaleren har skrevet om oppfordringen fra Jan Arild Snoen til politisk ledelse i justisdepartementet. Nå følger Petter Eide, stortingsrepresentant for SV, opp.

Det er blitt kjent at politiet har en praksis med å frata personer førerretten på bakgrunn av innrømmelser om bruk av cannabis. Beslaglagte førerkort har ikke blitt knyttet til at bilister har kjørt ruset, noe vår historie fra denne måneden bekrefter.

Petter Eide har i et skriftlig spørsmål spurt justis-, beredskaps- og innvandringsministeren om hvordan statsråden vil sikre at politiet ikke urettmessig fratar folk kjøreretten?

Politiets praksis er ifølge sivilombudsmannen lovstridig og er flere ganger underkjent av retten, ifølge spørsmålet til SV-representanten.

Tor Mikkel Wara (FrP) har foreløpig ikke besvart spørsmålet, men som liberalist bør Wara være svært imøtekommende til spørsmålet og problematikken.

Mest lest

Arrangementer