Ukategorisert

Heidi Nordby Lunde vil vite fremtidens skattesats

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, med spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP).

–Hva vil gjennomsnittlig skattesats på husholdningenes inntekter være i 2060 vs. i dag dersom ingenting gjøres (dvs. at vi fremskriver dagens atferd)? Og hva er definisjonen på «gjennomsnittlig skattesats på husholdningens inntekter»? Det er det skriftlige spørsmålet fra Høyre-representanten.

–Produktivitetskommisjonen, ledet av professor Jørn Rattsø, (2016) har tidligere sagt at gjennomsnittlig skattesats vil være 65 % dersom lav produktivitetsvekst vedvarer med tilhørende lav inntekstvekst. Bakgrunnen for dette var blant annet framskrivninger knyttet til eldrebølge, lavere oljeinntekter og vekst i offentlige utgifter, har Nordby Lunde skrevet som begrunnelse for spørsmålet til finansministeren.

Siv Jensen har foreløpig ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
  • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
    Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.