Ukategorisert

Mener sykelønnsordningen bør bli valgkampsak

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, mener partiet må ta debatten om sykelønnsordningen innen neste stortingsvalg, og at endringer i sykelønnen bør bli en valgsak.

Nordby Lunde viser til sykelønnsordningen i Sverige som er mindre sjenerøs enn i Norge.

–Kombinasjonen av lavere sykelønn, større aktivitetsplikt ved trygd og lavere skatt ved arbeid vil føre til at flere kommer i arbeid, sier Heidi Nordby Lunde, ifølge Dagens Næringsliv.

Nordby Lunde er andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen.

Virke har regnet ut at sykefraværet i Norge koster 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter. Det er delte meninger om regnestykket, men vi har en kostbar ordning i Norge.

Én av ulempene med en oljedopet økonomi, er mangelen på tøffe prioriteringer. Politikerne vegrer seg for å fremme eller støtte forslag som kan bety tap av velgere ved valg. Derfor er forslaget fra Heidi Nordby Lunde prisverdig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer