Ukategorisert

Vil effektivisere norsk idrett

Et spennende arbeid er i gang med organiseringen av norsk idrett, et arbeid som blant annet skal frigjøre mer penger til aktivitet og styrke beslutningsevnen.

I dag ble det fremlagt forslag til tre modeller av utvalget som har jobbet med forslagene. Alle modellene er utarbeidet med overordnende prinsipper for hvordan organisasjonen kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet. Modellene danner et godt utgangspunkt for videre debatt, ifølge Idrettsforbundet.no.

Mange personer i tillitsmannsapparatet i norsk idrett, idrettspolitikerne, har i andre politiske verv vært uenige i effektivisering av offentlig sektor, for eksempel regionreformen. Som tillitsmenn i norsk idrett ser de behovene for å bruke pengene på mer fornuftig måte.

Modellene vil bli diskutert i norsk idrett de neste månedene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer