Ukategorisert

Vil tillate e-sigaretter

Silje Hjemdal (FrP) har sendt inn et skriftlig spørsmål til Åse Michaelsen (FrP), eldre- og folkehelseministeren.

Trolig et spørsmål for markering av FrP ovenfor liberalere.

Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate e-sigaretter? Det er spørsmålet fra Silje Hjemdal til eldre- og folkehelseministeren.

EU vedtok i 2014 et nytt direktiv om tobakksvarer, som trådte i kraft i 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men nødvendige lovendringer ble vedtatt i desember 2016. Den viktigste endringen som følge av direktivet er en felles europeisk regulering av e-sigaretter. I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge. Dette forbudet vil oppheves når direktivet trer i kraft her, har Hjemdal skrevet i begrunnelse for spørsmålet.

Åse Michaelsen har foreløpig ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer