Ukategorisert

Fortsatt spennende om hva Finnmark gjør

Det er fortsatt spennende hva politikerne i Finnmark gjør etter at stortingsflertallet har slått fast at Troms og Finnmark blir sammenslått fra 1. januar 2020.

Mandag presenterte Høyre, FrP, Venstre og KrF regionene og oppgaver som regionene får. Selv om flertallet legger vekt på at dette er den største strukturendringen siden fylkeskommunene ble opprettet, kunne flere oppgaver vært lagt i de nye regionene fra politikere som forsvarer det unødvendige forvaltningsnivået.

Det beste ville vært nedleggelse av fylkeskommunene. Dessverre er det ikke flertall på Stortinget for effektivisering av offentlig sektor.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland legger frem stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene 19. oktober.

Om Finnmark gjør jobben Stortinget og regjeringen forventer, er det fortsatt knyttet spenning til. Det kan hende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland får «finnmarksaken» på pulten nok en gang.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.