Ukategorisert

Fortsatt spennende om hva Finnmark gjør

Det er fortsatt spennende hva politikerne i Finnmark gjør etter at stortingsflertallet har slått fast at Troms og Finnmark blir sammenslått fra 1. januar 2020.

Mandag presenterte Høyre, FrP, Venstre og KrF regionene og oppgaver som regionene får. Selv om flertallet legger vekt på at dette er den største strukturendringen siden fylkeskommunene ble opprettet, kunne flere oppgaver vært lagt i de nye regionene fra politikere som forsvarer det unødvendige forvaltningsnivået.

Det beste ville vært nedleggelse av fylkeskommunene. Dessverre er det ikke flertall på Stortinget for effektivisering av offentlig sektor.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland legger frem stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene 19. oktober.

Om Finnmark gjør jobben Stortinget og regjeringen forventer, er det fortsatt knyttet spenning til. Det kan hende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland får «finnmarksaken» på pulten nok en gang.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer