Ukategorisert

Et første skritt mot en rettssak for å oppheve tvangsvedtaket i Stortinget av juni 2017

Ledelsen i ForFinnmark består av politikere og samfunnsengasjerte borgere. Hvis alle skulle gi blaffen i stortingsvedtak, ville disse personene få utfordringer på mange av de andre områdene bortsett fra stortingsvedtak om å slå sammen fylkene Troms og Finnmark.

ForFinnmark varsler rettssak for å oppheve vedtaket om sammenslåing av fylkene. Troms og Finnmark skal etter planen bli ett fylke fra 1. januar 2020.

Onsdag 3. oktober har ForFinnmark invitert pressen til et møte for å informere om det første skrittet til en rettssak mot staten. ForFinnmark tar nå et steg videre i arbeidet for å oppheve tvangsvedtaket av Troms og Finnmark som ble gjort av Stortinget i juni 2017, ifølge en pressemelding.

På møtet deltar gruppelederen i AP’s gruppe i Finnmark fylkesting, Remi Strand, advokat Geir Johan Nilsen, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS i Oslo og ForFinnmark med nestleder Torill Olsen og styremedlem Arne Pedersen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer