Ukategorisert

Bistandsbudsjettet begynner å bli stort

Budsjettet for bistand, skattefinansiert utviklingshjelp, begynner å bli stort. Mye av våre penger går til dette formålet, selv om det opp igjennom årene har kommet mye kritikk mot en del av prosjektene.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 øker bistandsbudsjettet med omtrent 1,9 milliarder kroner. Hvis regjeringen får flertall for budsjettet skal Norge bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019.

37,8 milliarder kroner er selv i statsbudsjettmålestokk betydelig med penger, for mye skattefinansierte penger som politikerne vil bruke på dette området.

Skattefinansiert utviklingshjelp betyr at mange borgere blir tvungne til å støtte land og prosjekt. Urettferdig, ja!

La oss vise solidaritet på ordentlig. Reduser den skattefinansierte støtten og slipp utviklingslandene til på markedet slik at de får solgt varer til nordmenn, blant annet i sunn konkurranse med norsk landbruk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer