Ukategorisert

Skatt er urettferdig

Skatt er urettferdig, uansett hvor godt formålet for skatteøkninger er.

Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken, stortingsrepresentanter for SV, har fremmet representantforslag om arveskatt. SV ønsker å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv.

Er det noe Stortinget har nok av, er det penger. Et alternativ til skatteøkninger eller arveskatt, er tøffere prioriteringer i skattefinansierte budsjett.

Representantforslaget, hentet fra Stortinget.no:
«1 Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en progressiv arveskatt med høyt bunnfradrag kan utformes. Resultatene av utredningen skal presenteres sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

2 Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 fremme et forslag om en progressiv arveskatt med bunnfradrag på 5 mill. kroner og med laveste sats på 10 prosent.»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer