Ukategorisert

En rekke kommuner må redusere eiendomsskatten om regjeringen får flertall for forslaget

Det kan bli redusert eiendomsskatt for en rekke borgere fra 2020, viser svaret fra finansminister Siv Jensen på spørsmålet stilt av SVs Kari Elisabeth Kaski.

–Statistisk sentralbyrås eiendomsskattestatistikk viser at 67 kommuner skriver ut eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom med en sats på over 5 promille i 2018. Disse kommunene må med regjeringens forslag sette ned satsen til maksimalt 5 promille fra 2020. Det er ikke grunnlag for å forutsi hvordan kommunene vil tilpasse seg regelverket i 2020. Det er heller ikke grunnlag for å si hvordan forslaget vil påvirke kommuner som skriver ut eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom med en sats under 5 promille, eller kommuner som eventuelt velger å innføre eiendomsskatt på denne typen eiendom, har finansministeren skrevet i svaret til SV-representanten.

Kaski spurte Jensen om hvilke kommuner må sette ned eiendomsskatten fra 2020 om regjeringens forslag om å senke maksimal sats fra 7 til 5 promille blir vedtatt, og hvor mye vil hver enkelt av disse kommunene få redusert sine inntekter?

Altfor mange kommuner og kommunepolitikere har innført og økt eiendomsskatten de siste årene. Istedenfor kutt av utgifter øker politikere inntekter med skatt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer