Ukategorisert

Kommunegrenser i veien for barnas beste

Det er bra at debatten om barnevern kommer sammen med debatten om små kommuner uten godt faglig miljø.

Når det offentlige skal ha ansvaret for mye skattefinansiert velferd, er kommunestørrelser viktige element i debatter.

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Silje Hjemdal (Frp), stortingsrepresentant og Grunde Almeland (V), stortingsrepresentant, har skrevet et leserinnlegg der de ber om at kommuner som ikke har akuttberedskap innen utgangen av 2018, bør miste retten til å drive barnevernstjenester.

–Barnevernet skal beskytte barn som ikke får hjelpen og omsorgen de trenger, uansett hvor de bor i landet. Regjeringen har nylig styrket barnas rettsvern ved å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Barnevernet har nå ikke bare plikt til å hjelpe, men alle barn har selvstendig rett til hjelp. Heldigvis. Da er det svært alvorlig at noen kommuner ikke får det til, har representanter fra regjeringspartiene skrevet i et leserinnlegg som publisere i ulike aviser de neste dagene.

–Akuttberedskap betyr at man ofte må ha mange ansatte og liten arbeidsmengde. Små kommuner har også ofte utfordringer med å rekruttere nok og riktig kompetanse. Fagmiljøet blir lite og sårbart. Det gir usikkerhet – og en dårligere tjeneste, ifølge Ørmen Johnsen, Hjemdal og Almeland.

Mest lest

Arrangementer