Ukategorisert

Vil vite hvorfor regjeringen ikke følger opp stortingsvedtak

Vedtaket i Stortinget om fysisk aktivitet i skolen er et dårlig vedtak, et vedtak som trolig gjør skolen dårligere.

Likevel ønsker et flertall på Stortinget å bruke skattefinansierte penger på fysisk aktivitet for grunnskoleelevene.

Når liberalister ønsker grenser for politikk, er det blant annet for at politikere ikke skal vedta mer fysisk aktivitet for deler av befolkningen.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller kunnskaps- og integreringsministeren spørsmål i den ordinære spørretimen på onsdag.

Hele spørsmålet:
«Eit fleirtal på Stortinget vedtok i Innst. 51 S (2017-2018) følgjande: ‘Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.’ Vedtaket kom etter ein årelang kamp og var grunngjeve som eit tiltak for å redusere sosiale helseskilnader. Regjeringa skriv i statsbudsjettet at dei ikkje vil følgje opp vedtaket. Kvifor respekterer ikkje regjeringa Stortingets vilje?»

Det blir interessant å høre svaret til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Mest lest

Arrangementer