Ukategorisert

Foreslår gigantisk økning av barnetrygden

Som et virkemiddel mot barnefattigdommen ønsker KrF en kraftig økning av barnetrygden.

KrF ønsker at barnetrygden skal øke til nesten 20 000 kroner årlig fra rundt 12 000 kroner i dag. Prislappen for økningen er på omkring ti milliarder kroner, penger som partiet skal hente fra skatter og avgifter.

Hva hjelper det familier med dårlig økonomi om politikerne øker barnetrygden kraftig samtidig som avgifter på «nødvendige» produkt går opp?

Et godt virkemiddel mot fattigdom er reduserte skatter og avgifter, mye større reduksjoner enn det Stortinget har lagt opp til de siste årene.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
  • Jeg har hvite privilegierJeg har hvite privilegier
    Morgenbladets sjekkliste er vanskelig å unnslippe.
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.