Magasin

Jordan Peterson på Skavlan

På fredag var den kontroversielle kanadiske psykologen Jordan Peterson gjest hos Skavlan. Anledningen var et foredrag han holdt i et utsolgt Oslo konserthus i forbindelse med bokturneen til 12 Rules for Life.

Et av temaene de snakket om på Skavlan var de vedvarende kjønnsforskjellene på det nordiske arbeidsmarkedet.

I noen yrker har det etter hvert blitt en ganske lik balanse mellom kjønnene. I Norge gjelder det blant annet yrker som tannlege og lege.

I andre yrker er det fortsatt en sterk overvekt av det ene kjønnet. I Norge er det over 90 prosent menn i yrker som bilmekaniker, elektriker og tømrer, mens det er over 90 prosent kvinner i yrker som sykepleier, førskolelærer og jordmor.

Hvorfor har vi fortsatt slike store kjønnsforskjeller i det nordiske arbeidslivet etter flere tiår med likestillingspolitikk? Peterson hevder at disse kjønnsforskjellene best kan forklares med biologi og ikke kultur.

Petersons utgangspunkt er at kvinner og menn er like på de aller fleste områder, men at det finnes noen forskjeller som er målbare på gruppenivå. Noen forskjeller går igjen på tvers av kultur, og disse tror man skyldes biologi og ikke kultur.

En av disse kjønnsforskjellene er at menn i gjennomsnitt er mer interessert i ting, og at kvinner i gjennomsnitt er mer interessert i mennesker.

I rike og likestilte samfunn som Norge og Sverige vil denne biologiske forskjellen komme sterkere til uttrykk enn i fattige og diskriminerende samfunn. Årsaken er at disse samfunnene gir kvinner og menn frihet og mulighet til å velge yrke etter interesse og ikke etter nødvendighet.

Siden menn i gjennomsnitt er mer interessert i ting enn mennesker, vil menn i større grad enn kvinner velge yrker hvor de kan jobbe med ting. Peterson brukte ingeniør som eksempel, og vi kan legge til elektriker, bilmekaniker og tømrer.

Siden kvinner i gjennomsnitt er mer interessert i mennesker enn ting, vil kvinner i større grad enn menn velge yrker hvor de kan jobbe med mennesker. Peterson brukte sykepleier, og vi kan legge til førskolelærer og jordmor.

Petersons forklaring provoserte den svenske politikeren Annie Lööf. Hun mente at Peterson tar feil og kjønnsforskjellene på nordiske arbeidsmarkedet bare kan forklares med kultur og ikke med biologi. Mange er nok enig med henne.

Petersons påstand er definitivt politisk kontroversiell. Men er påstanden hans faglig kontroversiell?

På Skavlan hevdet Peterson at det er masse forskning som støtter påstanden om at biologi forklarer kjønnsforskjeller i arbeidslivet i rike og likestilte land.

For det første viser han til en rykende fersk artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Science. Han navngir ikke artikkelen, men det det må være «Relationship of gender differences in preferences to economic development and gender equality» skrevet av Armin Falk og Johannes Hermle og publisert i Science 19. oktober 2018.

I abstractet konkluderer forfatterne følgende:

We present a global investigation of gender differences in six fundamental preferences. Our data consist of measures of willingness to take risks, patience, altruism, positive and negative reciprocity, and trust for 80,000 individuals in 76 representative country samples. Gender differences in preferences were positively related to economic development and gender equality. This finding suggests that greater availability of and gender-equal access to material and social resources favor the manifestation of gender-differentiated preferences across countries.

Videre hevder Peterson at å forklare målbare kjønnsforskjeller med biologi (og kultur) ikke er kontroversielt i psykologifaget i dag, men tvert imot helt vanlig. Det er en påstand som er vanskelig å verifisere. Men i en samtale i radioprogrammet Verdibørsen den 22. september får Peterson støtte fra den norske psykiateren Finn Skårderud.

«All seriøs psykologi i dag er veldig opptatt av evolusjon. Hva er det som gjør at et menneske overlever? Jo, det at mennesket klarer å håndtere andre mennesker,» sier Skårderud. «Evolusjonspsykologi står veldig sterkt i dag. Det er ukontroversielt, unntatt i visse fagmiljøer.»

Peterson får også støtte i den populærvitenskapelige artikkelen «The truth about sex differences», som ble publisert på det amerikanske fag-nettstedet Psychology Today i fjor. Artikkelen sier at det finnes en rekke målbare kjønnsforskjeller og at disse kan forklares med biologi.

I vårt samfunn råder det en forestilling om alle mennesker er like fra naturens side. Alle forskjeller mellom mennesker kan, bør og forklares med kulturelle forskjeller. I en slik forestillingsverden er det ikke plass til noen biologiske forskjeller.

I den virkelige verden får denne likhetsforestilingen noen groteske utslag. Det beste eksemplet er at alle barn tvinges gjennom det samme skoleløpet på ti år i grunnskolen – uavhengig av biologiske og kulturelle forskjeller som modningsnivå, temperament og læringsevne.

Økt kunnskap om biologiske forskjeller kan være nyttig i mange sammenhenger. Hvis du for eksempel ønsker å lokke flere kvinner til å bli ingeniør, bilmekaniker og elektriker, burde du prøve å ha best mulig kunnskap om hvorfor kvinner tar de valgene som de gjør.

Mest lest

Arrangementer