Ukategorisert

Etterlyser større skillelinjer mellom religion og politikk

Religionsviter Hanne Amanda Trangerud bruker KrF og prosessen partiet er midt inne i som eksempel, men det kunne vært islamsk eller hinduistisk folkeparti som sto på vippen i norsk politikk.

Trangerud mener debatten om KrFs veivalg aktualiserer et viktig demokratisk prinsipp, nemlig behovet for et klarere skille mellom religion og politikk.

–Hvorvidt abort handler om religion kan diskuteres. Men den diskusjonen lar jeg ligge. Jeg vil i stedet etterlyse en større bevissthet omkring skillelinjene mellom religion og politikk. Det er nemlig ikke uproblematisk at det fins politiske partier som fronter synspunkter til én bestemt religion, har Hanne Amanda Trangerud skrevet på Dagbladet.no.

Hanne Amanda Trangerud mener at uansett hvor fint det er med en lovfestet fri- og familiedag, er denne loven like fullt religiøst og økonomisk diskriminerende.

— For hvorfor kan ikke en frisør holde salongen åpen på søndager om han ønsker det og selv har en annen hviledag? Slik loven nå fungerer, vil han tvinges til å ha stengt to dager i uka, mens de som holder søndag, kan drive butikk seks dager, har Trangerud skrevet på Dagbladet.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer