Ukategorisert

Mulig å snoke i skattelister fra 7. november

Det samlede skatteoppgjøret for 2017 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 492 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue.

317 000 selskaper har betalt til sammen 81 milliarder kroner i skatt, melder Skatteetaten i en pressemelding.

Tallene for selskapene er uten petroleum.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Skattekutt er alltid svaret!

Skattelistene er tilgjengelige 7. november, ifølge Skatteetaten.

Offentlige skattelister burde vært avviklet i forrige periode da Høyre, Venstre og FrP hadde flertall på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer