Ukategorisert

Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer