Ukategorisert

Flere spørsmål til utenriksministeren på grunn av Tanzanias diskriminering av homofile

FrP og SV engasjerer seg i samme sak. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mottar skriftlig spørsmål fra FrPs Silje Hjemdal og SVs Audun Lysbakken.

Spørsmålet fra Silje Hjemdal:
«Silje Hjemdal (FrP): Vil utenriksministeren redusere eller avslutte bistand til Tanzania på bakgrunn av landets åpenlyse diskriminering av homofile og brudd på menneskerettighetene?»

Hjemdal har i begrunnelsen for spørsmålet skrevet, at det er fristende å tro at reduksjonen av bistandsmidler til Tanzania reflekterer at norsk bistand heller brukes i land der utviklingen går riktig vei.

Spørsmålet fra Audun Lysbakken:
«Har Norge kommet med noen reaksjon ovenfor Tanzania på den varslede jakten på homofile som guvernøren i Dar-es-Salaam nå starter, og hva slags tiltak vil Norge vurdere for å styrke skeives rettigheter i landet?»

Lysbakken har i begrunnelsen for spørsmålet skrevet, at guvernøren i Dar-es-Salaam i Tanzania Paul Makonda har varslet at han nå vil opprette en egen overvåkingsgruppe som vil jakte på homofile. Folk oppfordres til å varsle om mennesker som de mistenker kan være homofile, lesbiske eller trans, og sier de vil bruke sosiale medier for å finne mennesker som er i likekjønnede forhold

Ettersom spørsmålene er ferske har utenriksministeren naturlig nok ikke kommet med svar til stortingsrepresentantene.

Mest lest

Arrangementer