Notiser

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Den siste oppdateringen fra Statistisk sentralbyrå over statsregnskapets inntekter og utgifter, viser et overskudd på 30 milliarder kroner før netto overføring til Statens pensjonsfond utland.

Tags:

Mest lest

Arrangementer