Ukategorisert

Carl I Hagen er på Stortinget igjen

Borgere som følger med på Stortingets arbeid, skjønner at Carl I Hagen er tilbake i nasjonalforsamlingen.

Den tidligere FrP-formannen som i glansdagene var en veldig aktiv stortingsrepresentant, har sendt inn skriftlige spørsmål til olje- og energiministeren og til finansministeren; to av departementene der FrP-politikere er politiske ledere.

Hagens spørsmål til olje- og energiministeren:
«Vil elektrifisering av Edvard Grieg-feltet fjerne CO2 utslipp eller kun flytte slike utslipp til et annet sted hvor oljen/gassen benyttes, og hva er kostnaden pr tonn CO2 for reduserte utslipp på Edvard Grieg-feltet når alle merkostnader ved elektrifiseringen tas med i regnstykket og hva er prisen for å kjøpe godkjente CO2 kvoter, og hvor mange kullkraftverk er under planlegging og konstruksjon i Kina og India?

Hagens spørsmål til finansministeren:
«Hva ville beregnet proveny for bilavgifter bli i 2018 dersom alle el-biler i stedet hadde vært vanlige bensin og dieseldrevede biler fordelt på drivstoffavgifter og kjøpsavgifter, og har det vært vurdert å la el-biler ha samme avgifter som andre biler og erstatte særavgiftsystemet med subsidier eller tilskuddsordninger postert på et eget kapittel og poster som en utgift på statsbudsjettet?»

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer