Ukategorisert

Carl I Hagen er på Stortinget igjen

Borgere som følger med på Stortingets arbeid, skjønner at Carl I Hagen er tilbake i nasjonalforsamlingen.

Den tidligere FrP-formannen som i glansdagene var en veldig aktiv stortingsrepresentant, har sendt inn skriftlige spørsmål til olje- og energiministeren og til finansministeren; to av departementene der FrP-politikere er politiske ledere.

Hagens spørsmål til olje- og energiministeren:
«Vil elektrifisering av Edvard Grieg-feltet fjerne CO2 utslipp eller kun flytte slike utslipp til et annet sted hvor oljen/gassen benyttes, og hva er kostnaden pr tonn CO2 for reduserte utslipp på Edvard Grieg-feltet når alle merkostnader ved elektrifiseringen tas med i regnstykket og hva er prisen for å kjøpe godkjente CO2 kvoter, og hvor mange kullkraftverk er under planlegging og konstruksjon i Kina og India?

Hagens spørsmål til finansministeren:
«Hva ville beregnet proveny for bilavgifter bli i 2018 dersom alle el-biler i stedet hadde vært vanlige bensin og dieseldrevede biler fordelt på drivstoffavgifter og kjøpsavgifter, og har det vært vurdert å la el-biler ha samme avgifter som andre biler og erstatte særavgiftsystemet med subsidier eller tilskuddsordninger postert på et eget kapittel og poster som en utgift på statsbudsjettet?»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer