Ukategorisert

Arbeiderpartiet ønsker skattefinansiert skolemat

Arbeiderpartiet har satt av 256 millioner kroner til skolemat neste år i partiets alternative statsbudsjett.

Liberalister, og spesielt Liberaleren, setter klare grenser for politikk, altså definerer hva som er politiske oppgaver og hva borgerne skal løse uten politiske vedtak. Skolemat er ikke en offentlig oppgave, selv om Arbeiderpartiet også vil bruke skattefinansierte penger på dette området.

Dersom Stortinget vedtar en ordning med skattefinansiert skolemat, overtar staten nok et område i det som bør være em naturlig del av den private barneomsorgen. Når det gjelder kosthold bør barn, ungdommer, foreldre og foresatte, sette rammene slik tradisjonen er i Norge.

Det er ikke flertall på Stortinget i inneværende periode for enorm satsing på skattefinansiert skolemat, men en slik ordning presser seg frem med alle forslagene på Stortinget. Slik blir det når politikerne ikke setter grenser for politikk!

Mest lest

Arrangementer