Ukategorisert

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis

Det kryr av konkurranser, men personvernkonkurranser er spesielt interessante begivenheter. Én av de bedre aktørene på personvern i Norge er Datatilsynet.

Har du/dere en løsning, applikasjon eller et system som er i tråd med kravene til innebygd personvern? Datatilsynet stiller spørsmålet.

Fristen for å delta i konkurransen nærmer seg. Send Datatilsynet programvare, tjenester, apper eller andre løsninger som har blitt utviklet eller som blir utviklet. Fristen for å delta i konkurransen er satt til 1. desember.

Premien er et stipend på 20 000 kroner.

Konkurransesiden, på Datatilsynet.no.

Datatilsynet er både tilsyn og ombud, en skattefinansiert etat. Tilsynets oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Mest lest

Arrangementer