Ukategorisert

Tette bånd mellom en liten del av Norge og Russland

Det er 30 år siden den første avtalen mellom Finnmark fylkeskommune og Murmansk oblast.

Jubileet har blitt feiret i Murmansk i dag. Mens mange land har et kjølig forhold til Russland i deler av denne tiden, blir det trukket fram hva samarbeidet har betydd for kultur, idrett og folk-til-folk samarbeidet i nord.

Både fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og guvernøren i Murmansk, Marina Kovtun, pekte på den store betydningen av mobilitet over grensen som viktig for det man har, men det er mange grensehindre som fremdeles er flaskehalser i den grensekryssende kontakten. Å jobbe med dette vil bidra til at det blir enklere å fortsette den varme kontakten i nord, spesielt i dag hvor retorikken mellom hovedstedene blir stadig skarpere.

I tillegg er det 25 år med barentssamarbeid, så denne uken står i samarbeidets ånd mellom nabofylkene i denne delen av verden; noe Finnmark fylkeskommune trekker frem i pressemelding som har blitt sendt ut.

Retorikken fra sentrale politikere i mange land står i sterk kontrast til ordene regionale politikere i Finnmark bruker om Norges naboland.

Tags:

Mest lest

Arrangementer