Ukategorisert

Rødt-forslaget viser hvor langt til venstre regjeringspartiene ligger i norsk politikk

Vi som husker Dynastiet på NRK på 80-tallet, husker at flere av de sentrale personene var blakke og hadde pengeproblem i store deler av handlingen.

Ja, skribenten tenkte på Dynastiet da Rødt i dag lanserte forslaget om «dynastiskatt», skatt for de såkalte rikeste i Norge.

–Dette handler mest om hva som rettferdig, ikke om å balansere budsjettet. Vi har aldri hatt adel i Norge, men ser nå en framvekst av dynastier som sitter på enorme verdier. Vi må redusere de store ulikhetene i formuer i Norge, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til Dagbladet.no.

«Dynastiskatten» er skreddersydd for å ramme landets rikeste. Pakken består av skatteøkninger som skal gi staten skatteinntekter på 14,2 milliarder kroner i 2019 alene. Blant annet ønsker Rødt å skattlegge arv på over 100 millioner med 25 prosent. Partiet setter et bunnfradrag på 5 millioner. De vil også innføre 43 prosent skatt på utbytte, ifølge Dagbladet.no.

Samlet sett ønsker Rødt å øke skatter og avgifter i Norge med 39 milliarder kroner. Det er veldig mye penger, men lite i statsbudsjettsammenheng. Rødt-forslaget viser hvor langt til venstre regjeringspartiene ligger i norsk politikk.

I dag publiserte Statistisk sentralbyrå det siste skatteregnskapet, et regnskap som viser at politikerne får styre mye av befolkningens penger.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene! Rødt-forslaget viser de små forskjellene, til tross for «Dynastiskatt».

Skattekutt er alltid svaret!

Mest lest

Arrangementer