Ukategorisert

Abortlovens historie

Det er få debatter der frihet og retten til å bestemme over egen kropp blir brukt like ofte som i debatter om abort.

Kampen om kvinners rett til selvbestemt abort startet i 1913. Forskning.no har gått igjennom historien for dette omstridte politikkområdet.

I 1687 ble kvinner som tok abort halshogd og hodene deres ble satt på stake. Det var ikke før på 1800-tallet at det skjedde en liberalisering. Da ble både dødsstraffen opphevet og abort ble tillatt dersom kvinners helse og liv var i fare. Ulovlige aborter ble regulert av straffeloven og ble straffet med inntil 3 år i fengsel, ifølge Forskning.no.

Forsker på abortlovens historie, Kari Tove Elvbakken, forteller at de fleste vestlige land hadde lover som både straffet de som tok aborter og de som utførte dem. Straffene har variert, men generelt ble de mildere over tid.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer