Ukategorisert

Abortlovens historie

Det er få debatter der frihet og retten til å bestemme over egen kropp blir brukt like ofte som i debatter om abort.

Kampen om kvinners rett til selvbestemt abort startet i 1913. Forskning.no har gått igjennom historien for dette omstridte politikkområdet.

I 1687 ble kvinner som tok abort halshogd og hodene deres ble satt på stake. Det var ikke før på 1800-tallet at det skjedde en liberalisering. Da ble både dødsstraffen opphevet og abort ble tillatt dersom kvinners helse og liv var i fare. Ulovlige aborter ble regulert av straffeloven og ble straffet med inntil 3 år i fengsel, ifølge Forskning.no.

Forsker på abortlovens historie, Kari Tove Elvbakken, forteller at de fleste vestlige land hadde lover som både straffet de som tok aborter og de som utførte dem. Straffene har variert, men generelt ble de mildere over tid.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
  • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
    Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?