Ukategorisert

Lesestoff er så tilgjengelig og billig at det bør ut av skattefinansierte budsjett

Aldri før har lesestoff og bøker vært så tilgjengelig og billig som i dag. Likevel bruker politikerne skattefinansierte penger på bibliotek.

Liberaleren mener det er uheldig at staten er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen. Biblioteket er et klassisk eksempel på usunn konkurranse!

Regjeringen har tildelt 14 millioner kroner til ulike skolebibliotek, ifølge Regjeringen.no.

14 millioner kroner er en lav sum i den store sammenhengen, men diskusjon om prinsipp er alltid viktig. Må vi virkelig fortsatt bruke penger over skattefinansierte budsjett på ulike typer av bibliotek? Nei!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.