Ukategorisert

Lesestoff er så tilgjengelig og billig at det bør ut av skattefinansierte budsjett

Aldri før har lesestoff og bøker vært så tilgjengelig og billig som i dag. Likevel bruker politikerne skattefinansierte penger på bibliotek.

Liberaleren mener det er uheldig at staten er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen. Biblioteket er et klassisk eksempel på usunn konkurranse!

Regjeringen har tildelt 14 millioner kroner til ulike skolebibliotek, ifølge Regjeringen.no.

14 millioner kroner er en lav sum i den store sammenhengen, men diskusjon om prinsipp er alltid viktig. Må vi virkelig fortsatt bruke penger over skattefinansierte budsjett på ulike typer av bibliotek? Nei!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer