Ukategorisert

Ny utstedelsesstruktur for pass

Til tross for den teknologiske utviklingen får mange innbyggere det langt verre for anskaffelse av pass. Det er nesten ikke til å tro!

Politidirektoratet ønsker 4000-5000 utstedte pass hvert år for å opprettholde kvaliteten. Justis- og beredskapsdepartementets beslutning svarer opp Stortingets anmodning om å etablere ny struktur for utstedelse av pass og ID-kort, ifølge Regjeringen.no.

En del innbyggere må faktisk reise relativt langt for å bestille pass. For befolkningen på Magerøya i Finnmark er Alta og Hammerfest alternativ, cirka 20 mil unna Honningsvåg.

For å sikre at publikum får dekket sine behov skal alle politidistriktene tilby utvidede åpningstider, også i helgene. For å spare brukerne for unødvendig ventetid skal alle pass- og ID-kontor også ha tilbud om timebestilling. Videre skal det etableres en varslingsfunksjon på SMS slik at folk får beskjed før passet går ut på dato. Utover dette skal de samtidig etableres mobile løsninger for bedre tilgjengelighet i områdene med lang reisevei, ifølge regjeringen.no.

Pass- og ID-kontor kunne med fordel vært privatisert og eller konkurranseutsatt, selv om det finnes politikere som ville pekt på utfordringer med private tilbydere.

Mest lest

Arrangementer