Ukategorisert

Jernbane populært i spørretimen

Tre av spørsmålene i den ordinære spørretimen på onsdag, handler om tog-tilbudet.

Samferdselsministeren får spørsmål om tog fra Øystein Langholm Hansen (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Sverre Myrli (Ap). Det er konkurranseutsettingen på Sørlandsbanen som engasjerer stortingspolitikere.

Fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren:
«Medfører det riktighet at det vil bli mye buss for tog på Sørlandsbanen de neste årene, og i så tilfelle, er anbudet på Trafikkpakke 1 for Sørlandsbanen utformet på en slik måte at dette forholdet er ivaretatt?»

Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren
«Selskapet Go-Ahead vann anbodet på Sørlandsbana. Ifylgje Aftenposten 19. november scora dei betre enn NSB på eitt av 15 kvalitetskriterium. På 12 av 15 kvalitetskriterium scora NSB betre enn Go-Ahead. Ein av dei leiande ekspertane i Noreg på offentlege anskaffingar, advokat Robert Myhre, seier til Aftenposten at ‘for meg er det åpenbart at selskapene ikke kommer likt ut. Jeg vil si at forskjellene er ganske store’. Kvifor meiner statsråden det var rett å velje selskapet som vil levere klart dårlegast kvalitet?»

Fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren
«SJ Norge, som la inn anbud om kjøring på Sørlandsbanen, klaget på Jernbanedirektoratets tildeling av anbudet til britiske Go-Ahead. Klagen ble behandlet av Jernbanedirektoratet. Altså ble klagen behandlet av samme organ som tildelte anbudet. Mener statsråden det er riktig at samme organ som tildeler anbud, også behandler klagene, og hvorfor blir ikke klagene behandlet f.eks. av Klagenemnda for offentlige anskaffelser?»

Mest lest

Arrangementer