Ukategorisert

Politikere skryter av bedre prestasjon i lesing

Om lag 60 000 elever har i høst gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn.

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde i dag resultatene. Fakta viser mindre endringer i elevenes prestasjoner i de fleste av fylkene og i de største kommunene fra 2017 til 2018, og ingen endring på nasjonalt nivå.

Over tid har det riktig nok vært en forbedring i lesing blant femteklassinger, noe politikere som forsvarer dagens skolesystem trekker frem i oppslag om nasjonale prøver.

Norge bruker formidabelt med skattefinansierte penger på utdanning og skole har blitt et vidt område for lærere og skoleeiere. Fortsatt er det politikere som vil putte mer innhold i skolen.

Liberaleren håper på en ideologisk debatt om skolen, både i det liberalistiske miljøet, men også hos andre. Forhåpentligvis blir en konklusjon av en slik debatt at radikale endringer må til for å forbedre skolesystemet. Mer av det samme bør elever, foreldre og foresatte, takke nei til.

Mest lest

Arrangementer