Ukategorisert

Trenger vi en stortingsmelding om handelsnæringen?

Regjeringen har presentert den første stortingsmeldingen om handelsnæringen.

Ettersom dette er den første stortingsmeldingen har mange regjeringer sett at dette kan være unødvendig.

Regjeringen foreslår 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen, ifølge Regjeringen.no.

Ett av tiltakene i stortingsmeldingen som kan berike den politiske debatten, er en utredning om grensehandelsbarometer. Barometeret kan gi statistikk om både grensehandel og netthandel.

Mest lest

Arrangementer