Ukategorisert

Vil ha utredning om alternativ til EØS-avtalen

SV-representanter ønsker alternativ til dagens EØS-avtale og ber om utredning.

Norge har vært medlem av EØS-avtalen siden avtalen ble undertegnet i 1992, og den har siden den gang vært et rammeverk for landets interaksjon med EU. Selv om prinsippene for avtaler ligger fast, har mye endret seg siden 1992.

SV-representanter på Stortinget ønsker at Stortinget skal be regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal utrede mulige alternativ til dagens EØS-avtale. Alle alternativ som ivaretar muligheten til å handle med EU, uten en like sterk forpliktelse til å implementere EUs lovverk som dagens EØS-avtale, skal bli vurdert. Utvalget skal vurdere alternativene etter hvor godt de bidrar til å løse utfordringene med sosial dumping i arbeidslivet, hvor godt alternativene ivaretar demokratiet sammenlignet med dagens EØS-avtale og samtidig foreta en vurdering av konsekvensene for norsk næringsliv. Utvalget skal ferdigstille arbeidet innen utgangen av 2020.

Det er Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra som har fremmet representantforslaget.

Blant liberalister er det delte meninger om EØS, men at det skal være like konkurransevilkår er moment de fleste av oss liker.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
  • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
    Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.