Ukategorisert

Pride-spørsmål til Wara

Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre, ønsker svar fra justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Tor Mikkel Wara om Pride.

–Er statsråden enig i at Pride-parader er å regne som politiske markeringer hvor menneskerettigheter og ytringsfrihet står sentralt, og vil i så fall statsråden påse at politiet vurderer paradene likt over hele landet? Det er spørsmålet Venstre-representanten stiller Tor Mikkel Wara.

De ulike politidistriktene behandler Pride-paraden ulikt. Noen politidistrikt fakturer arrangøren, mens andre lar vær.

–For de paradene som blir pålagt kostnadene ved et slikt polititilsyn kan konsekvensene bli at paradene ikke kan gjennomføres eller deltakelsen må aktivt begrenses. Det kan ikke være slik at denne kostnaden skal begrense innbyggeres rett til å ytre seg og demonstrere, en rett som er forankret i Grunnloven § 100, ifølge Grunde Almeland.

Dersom arrangøren ikke betaler regningen, er det skattebetalerne som må betale gjennom skattefinansierte budsjett. Er det den optimale løsningen? Nei, egentlig ikke! Det blir spennende å lese svaret til liberalisten og justisminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Mest lest

Arrangementer