Ukategorisert

Er politikere de rette til å advare mot forbrukslån?

Med tanke på det skattefinansierte forbruket og bruken av oljepenger i statsbudsjettet, tyder mye på at mange politikere er dårlige økonomiske rådgivere.

Finansminister Siv Jensen (FrP), justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP), barne- og likestillings- og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer til forbrukslånsmøte.

Møtet blir avholdt på tirsdag. En rekke banker og finansinstitusjoner har blitt invitert til møtet med statsråder.

Politikere, både i regjeringen og på Stortinget, har vært kritisk til utviklingen forbrukslånsmarkedet. Nok et område der ansvar blir nedtonet. Det har blitt iverksatt flere tiltak på dette politikkområdet.

Kredittkort og forbrukslån kan være nyttige produkt, så fremst det blir benyttet forsiktig av kundene. Hva som er forsiktig vil variere mellom hver enkelt av oss.

At politikere som bruker for mye penger skal regulere borgere som bruker for mye penger, bør humorister skrive revytekster om. Politikere er ikke gode rollemodeller for borgerne i bruk av penger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer