Notiser

Nye regler om Airbnb og korttidsutleie

Regjeringen legger i dag fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven. Den setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier, ifølge Regjeringen.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer