Ukategorisert

Medlemmene bør betale for trossamfunnene

Å være medlem av et trossamfunn bør være like forpliktende økonomisk som medlemskap i ei velforening.

Velforeninger får som regel ikke økonomisk støtte av skattefinansierte budsjett. Eierne, altså medlemmene, har det økonomiske ansvaret.

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort tall for medlem i tros- og livssynssamfunn som mottar skattefinansiert støtte, og er utenfor Den norske kirke. Tallet som har blitt offentliggjort er 655 236.

Hvor vanskelig kan det egentlig være å skille staten og organisasjonene slik at medlemmene får det økonomiske ansvaret? Det er uhørt at også dette er et skattefinansiert område!

Tags:

Mest lest

Arrangementer