Notiser

Klimagassutslipp ned 1,6 prosent

I 2017 ble det sluppet ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med utslippene i 2016, men en økning på 3 prosent fra 1990, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Mest lest

Arrangementer