Ukategorisert

Legger om flypassasjeravgiften

Det var stor debatt om flypassasjeravgiften i medier da avgiften ble vedtatt en sen nattetime på Stortinget, en avgift som har medført at blant annet Widerøe har varslet redusert tilbud til passasjerer.

Skattedirektoratet har sendt på høring et forslag om omlegging av flypassasjeravgiften.

På bakgrunn av regjeringens forslag har Stortinget vedtatt at flypassasjeravgiften skal legges om i miljøvennlig retning. Avgiften skal differensieres etter avstand slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats enn andre flyreiser. Differensiereringen kan ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter langdistansereiser, ifølge Regjeringen.no.

Omleggingen skal skje fra 1. april 2019. Forskriften vil bli vedtatt i god tid før dette, melder Finansdepartementet.

Høringsfristen er satt til 1. februar.

Flyselskapene, eller passasjerene, betaler nok avgifter med miljøbegrunnelse. Denne avgiften kunne Stortinget avviklet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer