Notiser

Befolkningsvekst

Vi blir flere i Norge i løpet av året, ifølge befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er en god del kommuner som har befolkningsnedgang, ifølge tallene. Mye av pengene i kommunene blir regnet ut fra antall innbyggere, for å forklare et komplisert system på en enkel måte.

Mest lest

Arrangementer