Notiser

Befolkningsvekst

Vi blir flere i Norge i løpet av året, ifølge befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er en god del kommuner som har befolkningsnedgang, ifølge tallene. Mye av pengene i kommunene blir regnet ut fra antall innbyggere, for å forklare et komplisert system på en enkel måte.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami