Notiser

Kjøpevekst i staten

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017, en økning på 23 milliarder fra 2016. Statsforvaltningen økte mest, og leveranse av seks nye kampfly til forsvaret er en av forklaringene til den sterke veksten, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Penger staten bruker, har befolkningen betalt inn i skatter og avgifter.

Tags:

Mest lest

Arrangementer