Ukategorisert

Liberalistene størst i kategorien «andre»

Liberalister er et knøttlite parti i oppslutning og slik blir det når partiet gjennom valgprogram og profilering av politikken, har minimal bruk av skattefinansierte penger.

TV2s gallup for desember, publisert i begynnelsen av måneden, får det liberalistiske partiet en oppslutning på 0,4 prosent. Det er mest av partiene i kategorien «andre».

Det er liberalister som tror Liberalistene kan bli et parti med betydelig oppslutning i valg. Skribenten er skeptisk ettersom konkurransevilkårene er ulike. Samtidig er det viktig med et seriøst liberalistisks alternativ, et parti som kan «presse» politikk i riktig retning.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Roald Ribe
3 years ago

Er det utenkelig at en betydelig andel av norske velgere innser at offentlig sektor må på slankekur, og at det vil bli stadig flere av dem fremover? Vi tror på mennesker sin evne til å tenke ut ifra langsiktig rasjonell egeninteresse fremfor kortsiktig irrasjonell egoisme når alternativene blir presentert på en forståelig og troverdig måte. Den største forskjellen på oss og andre partier ligger i at vi anerkjenner det rasjonelle, tenkende og autonome individet som det primære vurderingsgrunnlaget i moralsk og politisk aktivitet, og den tanken ligger nok nær for en langt større andel av den norske befolkningen enn 0,4… Read more »

Fra arkivet