Notiser

Nedgangen i selskapsskatten har snudd

Selskapsskatten beløp seg i 2017 til 159 milliarder kroner og har dermed økt med 28 prosent siden 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer