Ukategorisert

Unge sier nei til oljeboring, men ungdommer vil gjerne bruke oljepenger

Tall fra Fremtiden i våre hender, ifølge Dagsavisen, viser at 53 prosent av unge mellom 18 og 24 år vil at Norge skal stoppe videre olje- og gassleting av hensyn til klima.

Mange av de samme ungdommene ønsker stort skattefinansiert forbruk. Olje er dopet i norsk økonomi og det er umulig å videreføre dagens velferdsstat uten inntekter fra petroleum.

Politikere bruker oljepenger både til barnehage, skole og kultur, får å nevne noen av områdene i offentlig sektor. I tillegg skal oljepenger sikre norske pensjoner. Hvis det skal bli slutt på oljeboring forsvinner en betydelig del av inntektene for politikerne og det vil få konsekvenser for velferdsstaten.

Om liberalister ønsker lavere skattefinansierte inntekter? Ja!

Mest lest

Arrangementer