Ukategorisert

Foreslår tilskudd til kvinner som ikke får barn

Det er enorm skattefinansiert satsing på barnefamilier i Norge. Politikerne bruker mye skattefinansierte penger på alt fra kontantstøtte, barnetrygd og barnehage, for å nevne noen av ordningene barnefamilier nyter godt av.

Til tross for enormt skattefinansiert forbruk, føder norske kvinner færre barn. Det kan være så enkelt som at kvinner ønsker seg færre barn enn det som var vanlig før.

BI-professor Jørgen Randers mener det er mer enn nok personer på kloden, og ønsker at regjeringen skal jobbe for at det skal bli født færre barn i Norge.
–Vi burde utbetale én million kroner til hver kvinne som passerer 50 år uten å ha født barn, sier professoren til Dagens Næringsliv.

Poenget er godt, men kvinner som ikke får barn bør ikke få skattefinansiert tilskudd. Å beholde mer av egne inntekter er godt nok.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer