Notiser

Økt vekst i fastlands-BNP

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenliknet med juni–august. Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer