Ukategorisert

Kringkastingsavgiften for 2019

Nå har giroen med TV-skatt blitt sendt ut, en skatt som finansierer det statlige selskapet NRK.

Kringkastingsavgift for første termin 2019 har blitt sendt ut og forfaller til betaling 31. januar. Terminbeløpet er kroner 1.519,28 og gjelder lisensterminen fra 01.01.2019 til 30.06.2019.

Ettersom NRK har utvidet virksomheten kraftig, har giroene merket krinkastningsavgift økt år for år. Det er mulig å finansiere NRK på ulike måter. Finansiering over statsbudsjettet er like urettferdig som nåværende kringkastingsavgift.

Uansett hvordan politikerne finansierer NRK, bør Stortinget strupe inntektene. Det statlige selskapet bør få færre kanaler, både på radio og TV. Redusert skattefinansiert virksomhet vil komme de kommersielle kanalene til gode.

At staten skal være én av de største konkurrentene til private aktører, er et tankekors for langt flere enn liberalister; noe flere debatter har vist de siste årene.

Mest lest

Arrangementer