Ukategorisert

Interessant spørsmål om betalingsmiddel i Norge fra SP-politiker

Kontanter er i utgangspunktet sentralt i enhver personverndebatt.

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, har stilt finansministeren et interessant spørsmål om kontanter fortsatt er et tvunget betalingsmiddel i Norge?

Hele spørsmålet:
«Mener statsråden det er i tråd med intensjonen i loven når en butikkjede varsler at de ikke lengre vil akseptere kontanter som betalingsform, vil statsråden ta initiativ til en fornyet gjennomgang av folks tilgang til å gjøre opp med kontanter og til å kunne gjøre innskudd og uttak i form av kontanter og vil statsråden fremme forslag om innskjerping av lovverket for å sørge for at kontanter reelt sett fortsatt er tvunget betalingsmiddel i Norge?»

–Selv om kontanter i henhold til norsk lov er tvunget betalingsmiddel i Norge, så opplever stadig flere forbrukere og bankkunder problemer med å få betalt med kontanter og gjøre innskudd og uttak av kontanter. Det har Sigbjørn Gjelsvik skrevet som begrunnelse for spørsmålet.

Finansministeren har foreløpig ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer