Ukategorisert

Interessant spørsmål om betalingsmiddel i Norge fra SP-politiker

Kontanter er i utgangspunktet sentralt i enhver personverndebatt.

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, har stilt finansministeren et interessant spørsmål om kontanter fortsatt er et tvunget betalingsmiddel i Norge?

Hele spørsmålet:
«Mener statsråden det er i tråd med intensjonen i loven når en butikkjede varsler at de ikke lengre vil akseptere kontanter som betalingsform, vil statsråden ta initiativ til en fornyet gjennomgang av folks tilgang til å gjøre opp med kontanter og til å kunne gjøre innskudd og uttak i form av kontanter og vil statsråden fremme forslag om innskjerping av lovverket for å sørge for at kontanter reelt sett fortsatt er tvunget betalingsmiddel i Norge?»

–Selv om kontanter i henhold til norsk lov er tvunget betalingsmiddel i Norge, så opplever stadig flere forbrukere og bankkunder problemer med å få betalt med kontanter og gjøre innskudd og uttak av kontanter. Det har Sigbjørn Gjelsvik skrevet som begrunnelse for spørsmålet.

Finansministeren har foreløpig ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer